Služby

Farmakovigilance a ZP

 • kompletní farmakovigilanční systém: PSMF, SOP
 • školení
 • elektronická komunikace, registrace u autorit (lokální i evropské)
 • literární rešerše
 • služby EU QPPV (+Deputy), lokální QP
 • VPOIS (Veřejně přístupná odborná informační služba)

Registrační a odborná dokumentace

 • registrační dokumentace (eCTD)
 • clinical a preclinical overview
 • RMP, PSUR
 • vyhodnocení rizik
 • zkrácené SPC

 

Podpora distribuce

 • SOP
 • školení
 • registrace u autority
 • služby QP
 • zprostředkování distribuce LP
 • specifické léčebné programy, Orphans

Audity

 • farmakovigilanční systém (a ZP)
 • distribuční systém
 • systém marketingu
webdesign a programování Martin Bory